Medreseler Bakan Emriyle Kapatılmış | Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde...
Fatih Medreseleri

Medreseler Bakan Emriyle Kapatılmış


Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi Bolu ve Bölge illerden sorumlusu Esat Kabak Hoca’nın nikâh merasimine katıldı.

 

Nikâh merasimi sonrası sorulan sorular üzerine Hoca Efendi bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

TEVHİDİ TEDRİSAT MEDRESELERİ KAPATMIYOR

 

Hoca Efendi’nin o açıklaması; “Arkadaşlarımızla yaptığımız araştırma sonucu edindiğimiz bilgilere göre 3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanununda Medreselerin kapatılmasıyla alakalı bir hüküm bulunmuyor. Ancak kanunun kabulünden 8 gün sonra yani 11 Mart’ta Henüz bir kaç gün önce Bakanlık koltuğuna oturan Maarif Vekili Vasıf (çınar) Beyin yayınladığı bir genelgeyle medreselerin kapanma emri verilmiştir” dedi.

 

GEREKÇE GERİ KALMAK

 

Kapatma gerekçesi olarak günümüz şartlarına ayak uyduramaması iddiası olduğunu söyleyen Hoca Efendi; üzerinde çalışma yapmadan hatta medrese tahsili alan Hoca ve Âlimleri bir kenara iterek olayın üzerinin hemen örtüldüğünü yani gömüldüğünü söyledi.

 

Ancak günümüz teknolojisinin böyle bir gerekçeyi kabul edemeyeceğine vurgu yapan Genel Başkan; Hem İslami hem de pozitif ilimleri öğretecek günümüz teknolojisine sahip medreselerde yetişecek insanların memleketimize bakan seviyesinde hizmet edebileceğini söyledi.


AÇILMASI İÇİNDE BİR GENELGE KÂFİ

 

Açılması için Bakan tarafından yayınlanacak bir genelgenin kâfi olabileceğini söyleyen Hoca Efendi; Sayın Başbakanımızdan bu işin önünü açmasını rica ediyoruz. Kurumlara ve Vakıflara haklarının iade edildiği şu günlerde aynı hakka medreselerin de sahip olduğunu düşünüyoruz. Devlet eliyle yapılacak alt yapı çalışmalarına gerek kadro olarak gerekse müfredat olarak destek vermeye hazırız diyerek konuşmasını tamamladı.

 

 

Yorum yapın